Katowicka 39

ma do zaoferowania lokale o przeznaczeniu biurowym, usługowym oraz handlowym

Oferta najmu

Posiadamy powierzchnie na każdą kieszeń, o różnych rozmiarach i konfiguracji, dostępną dla każdego!

W ramach budynku biurowo-usługowego oferujemy wynajem lokali o charakterze:

  • biurowym, dostępnych na wszystkich kondygnacjach budynku (od parteru po piętro VI)
  • handlowym, dostępnych na parterze budynku
  • usługowym, dostępnych na wszystkich kondygnacjach budynku (od parteru po piętro VI)
  • magazynowym, dostępnych w przyziemiu budynku
  • garażowym, dostępnych w przyziemiu budynku

Każde z oferowanych pomieszczeń dostępne jest za pośrednictwem klatki schodowej lub jednej z dwóch wind znajdujących się w budynku.

Dostępne są pomieszczenia o powierzchniach 13, 18, 19 i 27 m2 lub wielokrotność tych powierzchni, przez łączenia pokoi w większe.

Naszym klientom proponujemy:

  • najem długoterminowy
  • najem krótkoterminowy
  • najem pomieszczeń, które można powiększać, zmniejszać lub przenosić na dowolną kondygnację
  • najem pomieszczeń wydzielonych zgodnie z dyspozycją klienta (open space bądź pomieszczenia o dowolnej konfiguracji)

Warunki wynajmowania lokali:

Czynsz: Wysokość czynszu uzależniona jest od charakteru najmowanej powierzchni, jej lokalizacji na poszczególnych kondygnacjach budynku oraz indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. Kwota czynszu ustalana jest jako iloczyn najmowanej powierzchni oraz uzgodnionej stawki za 1m2.
Indeksacja stawki czynszu: Stawka czynszu podlega corocznej automatycznej indeksacji według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok kalendarzowy.
Koszty eksploatacyjne: Koszty zużycia wody w częściach wspólnych, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych i płynnych, ochrony budynku, zarządzania i administrowania obiektem, utrzymania czystości części wspólnych, odśnieżania i odladzania, napraw i modernizacji, utrzymania wspólnej portierni, ubezpieczenia budynku, konserwacji urządzeń technicznych dźwigu, systemu kontroli dostępu, przeglądów technicznych budynku i dozoru dźwigu wkalkulowane są w stawkę czynszu i ponoszone są przez wynajmującego.
Opłata za energię elektryczną: Opłata za zużycie i dostawę energii elektrycznej pobierana jest na podstawie odczytu indywidualnego podlicznika z zastosowaniem aktualnych stawek za 1 kWh, stosowanych przez dostawcę energii elektrycznej.
Opłata za centralne ogrzewanie (C.O.): Opłata za centralne ogrzewanie pobierana jest w sezonie grzewczym oraz poza sezonem grzewczym. Opłata ta ustalana jest jako iloczyn najmowanej powierzchni i obowiązującej stawki za 1m2, przy czym stawka ta zróżnicowana jest w zależności od okresu (t.j. w sezonie grzewczym jest wyższa aniżeli poza sezonem). Wysokość stawki uzależniona jest od aktualnych cen stosowanych przez dostawcę energii cieplnej.
Usługi telekomunikacyjne: Najemca zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia i regulowania opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych bezpośrednio z firmą telekomunikacyjną, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Najemcą a wspomnianą firmą. W tym względzie najemca może korzystać z usług: Telekomunikacji Polskiej S.A., NETIA S.A. oraz Internetia Sp. z o.o.
Sprzątanie najmowanej powierzchni: Najemca samodzielnie odpowiada za zachowanie czystości w najmowanych pomieszczeniach oraz pokrywa związane z tym koszty.